KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AÇIK RIZA

Noyaner Motorlu Araçlar Endüstriyl Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hazılanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum. Bu kapsamda aşağıda belirtilen kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine ve belirtilen süre kadar saklanmasına, gerektiğinde tüm bu bilgilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca korunacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri                             İşlenme Amacı Saklama Süresi

Yurt Dışı Aktarımı Yapılan Veri Kategorileri :

Kimlik Verileri

Adınız, Soyadınız, Cinsiyet,

İletişim Verileri

E-Posta Adresi, Telefon No

Müşteri İşlem

Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

Diğer Veriler

Araç Bilgileri, İlgilendikleri, Eklemek İstedikleri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 yıl